Zákaznícky servis

po-pia 07-20
02/50 111 888

servis@cellbes.sk

Zákaznícky servis je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 h. Naše operátorky vám ochotne a rady odpovedia na všetky vaše otázky.

Na stránky zákazníckeho servisu

VÝHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobnej integrity našich zákazníkov je niečo na čo my tu v Cellbes dbáme. V našom vyhlásení o ochrane osobných údajov píšeme ako používame a ukladáme Vaše osobné údaje – a prečo tak robíme.

V stručnosti spracúvame Vaše osobné údaje aby sme mohli:

Spravovať Váš nákup, keď u nás nakupujete a tiež aj Váš účet ak ste sa ho rozhodli mať. Napríklad aby ste mali možnosť využívať funkcie ku ktorým Vám dáme prístup pri vytvorení Vášho účtu. Robíme to aj preto, aby komunikácia a ponuky od nás boli čo najviac relevantné a zaujímavé. Čiže to, čo Vám posielame v podobe emailu, SMS správ a poštou Vám zasielame na základe histórie Vášho nákupu a tovaru o ktorý ste prejavili záujem.

Aké práva máte na ovplyvnenie zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi?

Podľa GDPR máte viacero práv, okrem iného máte vždy právo namietať voči marketingu.

Kto zodpovedá za zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi?

Cellbes AB, s číslom organizácie 313 437 67 (”Cellbes”), “my” zodpovedáme za zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi.

Vaša integrita je pre nás dôležitá. V tomto vyhlásení Vás chceme informovať o tom ako sa u nás zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi, keď u nás nakupujete, keď nás navštevujete online a identifikujete sa, vytvárate si a používate Váš účet, tiež keď od nás dostanete newsletter, SMS-informáciu, poštové zásielky, informácie alebo iné reklamné materiály.  

Ak máte nejaké otázky ohľadne zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi alebo sa chcete na nás obrátiť ohľadne uplatnenia Vašich práv ste vítaní kontaktovať nás Cellbes – najjednoduchšie nás zastihnete na  servis@cellbes.sk. Naša poštová adresa je Consortio Fashion Group spol. s r. o., Pošta Bratislava 39, Bojnická 14, 830 09 Bratislava ak nás chcete kontaktovať telefonicky môžete tak urobiť na telefónnom čísle 02/50 111 888.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

V stručnosti spracúvame Vaše osobné údaje aby sme mohli: 

 • spravovať Váš nákup, keď u nás nakupujete;
 • spravovať Váš účet ak ste sa ho rozhodli vytvoriť, napr. aby ste mohli využívať funkcie, ktoré Vám poskytneme pri vytvorení Vášho účtu;
 • posielať reklamné materiály prostredníctvom emailu, SMS a poštou;
 • vybrať pre Vás prispôsobené a relevantné ponuky na základe histórie Vášho nákupu a tovarov o ktoré ste prejavili záujem, napr. tak, že ste klikli na náš newsletter alebo SMS-informáciu;
 • dodržiavať platné zákony a pravidlá; a
 • ponúkať funkčnosť na domovskej stránke, tak aby bola čo najvhodnejšie prispôsobená používateľom.

 Pre Cellbes je dôležite byť čo najzreteľnejší ako sa len dá ohľadne zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi. Chcete vedieť podrobnejšie prečo spracúvame Vaše osobné údaje?  Môžete si viac o tom prečítať na konci tohto vyhlásenia.  Tam píšeme podrobnejšie o tom prečo spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré údaje spracúvame, ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje.  Môžete si taktiež prečítať o právnom pozadí zaobchádzania s Vašimi údajmi zákonne v súlade s EU direktívou o ochrane údajov (GDPR).

Ako chránime Vaše osobné údaje?

My a naši spolupracovníci sme podnikli viacero organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení na ochranu Vašich osobných údajov. Pracujeme aktívne na dodržiavaní EU direktívy o ochrane údajov (GDPR). Máme viacero IT systémov a funkcií, ktoré nám pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje od nezákonného alebo nepovolaného zaobchádzania. Ďalej máme interné rutiny, ktoré zabezpečujú aby len určité osoby mali prístup k Vašim osobným údajom.

 

Musíte nám poskytnúť Vaše osobné údaje a čo sa stane ak nám ich neposkytnete?

Aby sme mohli poskytovať určité služby a aby bolo možné uzavrieť dohodu s Cellbes je potrebné aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje.  Ak nám neposkytnete Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné aby sme mohli dokončiť našu dohodu s Vami nemôžeme Vám napr. doručiť Váš tovar.

Ak nám neposkytnete údaje potrebné na úkon, ktorý vykonáme s Vašim súhlasom nemôžeme spracovať Vaše údaje ohľadne tohto úkonu.  Váš súhlas ja potrebný napr. ak chcete pokračovať v odbere newsletteru, SMS-informácií a poštových zásielok obsahujúcich informácie a ponuky pre Vás počas dlhšej doby než obdobia počas ktorého Vám bežne zasielame informácie (pozri nižšie).

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sú určené len pre účely Cellbes. Vaše osobné údaje sa však  môžu zdieľať mimo Cellbes ak je to napr. potrebné na dokončenie našej dohody s Vami aby sme Vám mohli pomôcť s tým čo nie je jadrom činnosti našej spoločnosti a tak Vám ponúknuť dobré ceny na naše tovary,

 

Tu sme zhromaždili informácie ako môžeme zdieľať Vaše osobné údaje:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s naším externým zákazníckym servisom, aby sme Vám mohli poskytovať dobrý servis ;
 • Aby sme mohli predávať tovar, ktorý si chcete kúpiť zdieľame Vaše osobné údaje s dodávateľmi, ktorí poskytujú spôsob platby, ktorý ste si zvolili.   V závislosti aký druh platby ste si vybrali môže byť rôzne aké údaje sa dodávateľom budú spracúvať, ako aj akým spôsobom sa s nimi bude zaobchádzať.
 • Vaše osobné údaje zdieľame s našimi doručovacími dodávateľmi, aby sa mohol Váš tovar, ktorý ste si zakúpili doručiť alebo aby sa mohol navrátiť späť k nám ak ste zmenili názor alebo ste uskutočnili reklamáciu alebo si chcete tovar vymeniť. Toto robíme preto, aby dopravca mohol uskutočniť dodávku a poslať  Vám informáciu, že Váš tovar je pripravený na vyzdvihnutie;
 • Váš dátum narodenia/rodné číslo zdieľame aby sme mohli vyzdvihnúť a doplniť Vaše údaje, ktoré ste nám sami neuviedli a ktoré sú potrebné na uskutočnenie vášho nákupu alebo na vytvorenie Vášho účtu naším dodávateľom tejto služby;
 • Váš dátum narodenia/rodné číslo zdieľame s dodávateľom, ktorý nám pomôže ubezpečiť sa, že Vaše údaje sú správne;
 • Zdieľame Vašu históriu nákupu s dodávateľom, ktorý pre nás robí analýzu ako môžeme vylepšiť naše služby a naše ponuky pre našich zákazníkov;  
 • Ak nezaplatíte včas zdieľame vaše osobné údaje s niektorým z dodávateľov s ktorým spolupracujeme ohľadne platobných pohľadávok;  
 • Vaše osobné údaje zdieľame za účelom marketingu s tlačiarňami a zásielkovými spoločnosťami s ktorými spolupracujeme.

Cellbes zdieľajú Vaše osobné údaje s vybranými externými IT dodávateľmi s ktorými spolupracujeme, ale však len v rozsahu potrebnom na uskutočnenie našich pohľadávok voči Vám.

 

Ak chcete viac informácií o tom,¤ presne s ktorými firmami alebo úradmi zdieľame vaše osobné údaje môžete nás vždy kontaktovať.

 

Presúvame vaše údaje mimo EU/EHP?

Cellbes zaobchádza s Vašimi údajmi hlavne v rámci EU/EHP, ale v určitých prípadoch môže spolupracovať s dodávateľmi mimo EU/EHP.  Keď presúvame Vaše údaje mimo EU/EHP robíme tak len v tom prípade, ak máme podporu na presun v súlade s predpokladmi podľa EU direktívy o ochrane údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje zdieľame s našim americkými spolupracovníkmi, ktorí spracúvajú pre nás osobné údaje prostredníctvom poskytovania IT služieb. Tieto firmy majú Privacy Shield-certifikáty. Podľa rozhodnutia Európskej komisia sa smú osobné údaje presúvať príjemcom v USA, za predpokladu, že príjemca má Privacy Shield-certifikát. Privacy Shield je dohoda medzi EU a USA ohľadne ochrany základných práv Európanov a garantovanie právnej bezpečnosti firmám, ktoré presúvajú osobné údaje do USA. Americké spoločnosti, ktoré chcú byť Privacy Shield-certifikované môžu poslať žiadosť na ministerstvo obchodu v USA, kde sa ubezpečia, že vyhlásenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti  je v súlade s vysokým bezpečnostným štandardom požadovaným pre Privacy Shield.

Aké práva máte na ovplyvnenie zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi?

Podľa EU direktívy o ochrane údajov (GDPR) máte určité práva ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov. Aké máte práva a čo obsahujú sme uviedli nižšie. Ohľadne uplatnenia Vašich práv ste vítaný nás kontaktovať, pozri kontaktné údaje vyššie.

Zrušenie vášho súhlasu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom, máte kedykoľvek právo zrušiť celý súhlas o spracovávaním Vašich údajov alebo jeho časť. Zrušenie súhlasu platí odo dňa zrušenia.

Právo prístupu

Máte právo dostať potvrdenie ak osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sa spracúvajú, tiež informáciu ako sa osobné údaje spracúvajú, napr. účel spracúvania a akých kategórií sa spracúvanie osobných údajov týka. Máte právo dostať kópiu osobných údajov v procese spracúvania.

Právo na opravu

Máte aj právo bez čakania na opravu osobných údajov, ako aj prostredníctvom informácií skompletizovať neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak: 

 • osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ak ste zrušili Váš súhlas, na ktorom sa ich spracovanie zakladá a neexistuje žiadny právny základ na ich spracúvanie;
 • ak budete namietať voči spracúvaniu za predpokladu, že nemáme dôvodnú príčinu na pokračovanie so spracúvaním, ktorá má väčšiu váhu ako Vaša dôvodná príčina nepokračovať;
 • keď sa osobné údaje spracúvajú nezákonným spôsobom; alebo
 • ak sa osobné údaje musia vymazať aby spĺňali právny záväzok, ktorý sa nás týka;

Cellbes vymaže Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť, za predpokladu, že nemáme povinnosť uchovať osobné údaje v súlade s direktívou EU o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo iného zákona. 

Právo na obmedzenie spracúvania  

Máte právo požiadať aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, ak:

 • namietate voči správnosti údajov (a však len počas doby, keď dostaneme možnosť na kontrolu tejto skutočnosti);
 • spracúvania je často nezákonné a chcete aby sa obmedzili údaje namiesto ich vymazania;
 • potrebujete údaje na uplatnenie alebo obhajobu v právnej veci, ale my už osobné údaje nepotrebujeme; alebo
 • namietate voči spracúvaniu, ktoré nebolo v oblasti zváženia záujmov

Právo namietania voči spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladajú na zvážení záujmov – zahŕňajú profilovanie (čítajte viac kedy sa tak stáva, dolu v tabuľkách). Toto však platí ak nemôžeme preukázať presvedčivé dôvody na spracúvanie, ktoré majú väčšiu váhu ako Vaše záujmy, práva a slobody alebo ak sa tak deje na stanovenie, vykonanie alebo ochranu právneho nároku.  

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, za účelom marketingovej činnosti, ktorú zahŕňa profilovanie v takom rozsahu, ktorý má súvislosť  s priamou marketingovou činnosťou.   Ak namietnete voči marketingovej činnosti a/alebo profilovaniu, Vaše osobné údaje sa už nebudú spracúvať na takéto účely. 

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo na podanie sťažnosti príslušnému dozornému úradu (bez toho, že to ovplyvní nejaké iné administratívne postupy preskúmavania alebo právne prostriedky). Takáto sťažnosť sa podá na úrad v tej členskej krajine v rámci EU/EHP kde máte váš bežný pobyt, kde pracujete alebo kde prekročenie platných zákonov a pravidiel ochrany údajov sa vyskytlo.    Príslušný dozorný úrad na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý môžete kontaktovať na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať tie osobné údaje, týkajúce sa Vašej osoby, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom,  všeobecne používanom formáte a dajú sa ľahko presunúť inému správcovi zodpovednému za osobné údaje (prenosnosť údajov).

 • spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase alebo na dohode; a
 • spracúvanie sa vykonáva automaticky.

Máte právo na presun osobných údajov priamo od nás inému správcovi osobných údajov ak je toto technicky možné.

Tu si môžete prečítať podrobne ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - PDF